WYSTAWA, Galeria Teatru Korez

TRZY TWARZE, Piotr J. Figiel

Wernisaż: 1 lutego, około godz. 20:20 - po zakończeniu spektaklu MROCZNE PERWERSJE CODZIENNOŚCI


Trzy twarze - jako Spektakl Sztuki Ogólnie.

To interdyscyplinarny projekt artystyczny zbudowany na kanwie książki pod tym samym tytułem, którą opublikowałem dzięki zamówieniu ze strony Wydawnictwa Poznańskiego. Ten swoisty traktat o życiu - to autorska kompilacja poezji z malarstwem, rysunkiem, kolażem, fotografiką, obrazowierszami...

To wybór poezji i dzieł sztuk wizualnych z przestrzeni ponad trzydziestu lat twórczej pracy.

Chronologia jest w ciągłości wierszy, obrazy są dopasowywane w swoim wyrazie – do pary.

Spektakl Sztuki, jaki zbudowałem na tej bazie – to poetycka opowieść, do której tło muzyczne robi znakomity multiinstrumentalista – Marcin Szendoł.

Ten spektakl, to zarazem i wieczór autorski odnoszący się do książki i wernisaż malarstwa i innych prac, które zbudowały jej warstwę graficzną...

Wystawa obecna jest wyborem z ponad dwustu dzieł... które występują w tej publikacji. Są one różnej tematyki, charakteru, i stylistyki… ale osnową je łączącą jest książka, w której przeważająca część tych obrazów występuje właśnie razem z poezją...

Ta spektakularna synteza twórcza - Spektakl Sztuki Ogólnie - czyli książka, wystawa, para-sceniczny wieczór autorski - jest pod wspólnym tytułem Trzy Twarze - który to tytuł symbolizuje różne stany psychiki człowieczej, różne emocje, stany świadomości, jak też etapy życia w czasie naszego istnienia i przemijania.

To zarazem motyw występujący w kilku moich obrazach...

Piotr J. Figiel

FOTO