Katowicki Karnawał Komedii

Spektakle 15. KKK

a k t u a l n o ś c i

a k t u a l n o ś c i

Nagrody Publiczności 2022!

Co roku wręczamy najważniejszą ze wszystkich nagród - Nagrodę Publiczności, a nawet dwie, bo gramy na dwóch scenach i głosujecie w obydwu teatrach. Obserwując w tym roku Wasze reakcje, uśmiechy i zachwyty nie mieliśmy wątpliwości, a liczenie głosów to potwierdziło:
 ...